The first and for years the most titled kennel breeding Czechoslovakian wolfdogs. We do not breed for "several dozens of years" but our kennel has already many prestigous achievements. Czechoslovakian Wolfodog - Czechosłowacki wilczak - Československý vlčak - Tschechoslowakischer Wolfhund - Cane Lupo Cecoslovacco - Chien-loup tchécoslovaque - Perro lobo checoslovaco - Československý vlčiak - Чехословацкий влчак - Tsjechoslowaakse wolfhond

2014.01.14 - Morrigan z Peronówki


Morrigan z Peronówki

2014.01.11 - Morrigan z Peronówki


Morrigan z Peronówki & Gorthan Oota Goota Onai

2014.01.14 - Łątka z Peronówki


Łątka z Peronówki & Yana de Arcania Lupus Ibericus

'HII' z Peronówki

2013.12.28


Kasdeya z Peronówki & Haagenti II & Hagh II & Hakael II & Harchiel II & Helel II & Helja II & Qareen & Xipe z Peronówki


2013.12.27 - Lorelei z Peronówki


Lorelei z Peronówki & Mat (Tibetan mastiff) & Toshi

2013.12.20-22 (PL) Gdańsk - Trening IPO z J. Lewkowiczem


Urobach z Peronówki

2013.12.15 - Barbatos II z Peronówki


Barbatos II z Peronówki & Yentapolin Lupus Ibericus

2013.12.13 - Cresil II z Peronówki


Cresil II z Peronówki

2013.09 (PL) Grupa 13 - Behemoth 'Blow Your Trumpets Gabriel'


Eligo & Ylathor z Peronówki

2013.12.06 - Jezebeth z Peronówki


Jezebeth z Peronówki & Enar spod Ďumbiera

Inhalt abgleichen