Welpen

'KII' z Peronówki

2015.02.17


Kushiel II & Kroni II & Dantalion II z Peronówki

'JII' z Peronówki

2014.10.21


Jaldabaoth II z& Jarowit & Jeqon II & Jestan II & Jetrel II & Jomjael II & Jigarkhvar II & Jahi II z Peronówki


'III' z Peronówki

2014.08.12


Imamiah II & Imdugud II & Ipes II & Ilva II & Illuyanka II & Iya II & Iyzebel II z Peronówki


'HII' z Peronówki

2013.12.28


Kasdeya z Peronówki & Haagenti II & Hagh II & Hakael II & Harchiel II & Helel II & Helja II & Qareen & Xipe z Peronówki


'GII' z Peronówki

2013.03.31


GII z Peronówki & Tago


'FII' z Peronówki

2013.03.28


FII & Xipe z Peronówki & Enfield II z Peronówki & Emial II z Peronówki


'EII' z Peronówki

DII' Z PERONÓWKI

..

'CII' z Peronówki

BII' Z PERONÓWKI