Press about us

Praktycznie każdy miesiąc przynosi nowe publikacje w sieci i w mediach drukowanych na temat naszej hodowli i Czechosłowackich Wilczaków. To wynik naszej stałej współpracy z redakcjami, a także aktywności właścicieli psów z przydomkiem "z Peronówki". Świadome promowanie rasy traktujemy jako swoją misję. Pragniemy przyczyniać się do tego, by rasa ta rozwijała się, ale przede wszystkim aby te wspaniałe psy trafiały w ręce osób, które dzięki publikacjom będa doskonałe wiedziały na jakiego psa się decydują i jakie wyzwania staną na ich drodze. Dostarczamy źródłowych informacji, udostępniamy fotografie z naszej, bardzo już obszernej galerii. Dzielimy się doświadczeniem i osiągnięciami naszymi, ale i naszych właścicieli wśrod których jest wielu ekspertów w swoich dziedzinach.

2007.04 - Gazeta Lubuska (PL)


16.04.2007 "Gazeta Lubuska"

Jabberwock z Peronówki + Balrog Jabberwock z Peronówki

2006.12 - Cosmopolitan (LT)


12.2006 "Cosmopolitan"

Geryon z Peronówki

2006.07 - Baritus (PL)


09.07.2006 "Baritus"

Dewi z Peronówki + Cheitan z Peronówki + Balrog z Peronówki + Jolly z Molu Es + Camio z Peronówki + Alistair Wolf z Peronówki

2006.06 - Wiadomości Gubińskie (PL)


05.06.2006 "Wiadomości Gubińskie"
Nr. 11 (05.06.2006)

Draco z Peronówki

2006.05 - Pies (PL)


05.2006 "Pies"
Nr. 3 (317) 2006

Bolton Eden severu + Balrog z Peronówki

2006.05 - Baritus (PL)


21.05.2006 "Baritus"

Dewi z Peronówki + Cheitan z Peronówki + Balrog z Peronówki + Jolly z Molu Es + Camio z Peronówki + Alistair Wolf z Peronówki

2006.04 - Mój Pies (PL)


04.2006 "Mój Pies"
Nr. 4 (175) 2006

Merry Bell z Molu Es + Dagan z Peronówki

2006.03 - Didysis šuo (LT)


03.2006 "Didysis šuo"
Nr. 03.2006

Geryon z Peronówki + Dewi z Peronówki + Dagan z Peronówki

2006.03 - ZKwP Katowice (PL)


03.2006 "ZKwP Katowice"
24-26.03.2006 - MVP

Alistair Wolf z Peronówki

2006.03 - Pies (PL)


03.2006 "Pies"
Nr. 2 (316) 2006

Jolly z Molu Es + Merry Bell z Molu Es + Bolton Eden severu + Aegis Wolf z Peronówki + Banshee z Peronówki + Amber Wolf z Peronówki + Andariel Wolf z Peronówki + Aset Voodoo Wolf z Peronówki

Syndicate content