Plan zdjęciowy - XI w.

Pomimo słońca, dziś na planie było deszczowo i mgliście. Nadal podróżujemy przez karty historii, tym razem gdzieś w XI wieku, pomiędzy nową a starą wiarą...

Odpowiedzi