Nowy wzorzec czechosłowackiego wilczaka (od roku 1999)

2 posts / 0 new
Last post
admin's picture
Offline
Joined: 07/21/2002
Posts: 521
Nowy wzorzec czechosłowackiego wilczaka (od roku 1999)

Proszę komentować artykuł tutaj:

Please comment the article here:

Bitte schreiben Sie hier den Kommentar zum Artikel:

Margo's picture
Offline
Joined: 12/14/2010
Posts: 3287
Nowy wzorzec czechosłowackiego wilczaka (od roku 1999)

Przypadkowo odwiedzając stronę FCI postanowiliśmy sprawdzić dostępny tam wzorzec wilczaków. I co się okazało. Mimo, że teoretycznie data opublikowania wzorca jest taka sama, jak ta ogólnie krążącego w sieci, to najwidoczniej FCI pozwoliło sobie na wprowadzenie dwóch dodatkowych wpisów do wzorca. Oto dwie zmiany obowiązujące od zaraz:

Dopisano do 'wad dyskwalifikujących':
Agresywny lub zbyt strachliwy

oraz na samym końcu dodano zdanie:

Każdy pies wyraźnie przejawiający fizyczne lub psychiczne odchylenia od wzorca powinien zostać zdyskwalifikowany.

Login or register to post comments