Gallery - 2005.09.18 - XVII. Klubowa Wystawa Psów Ras Pasterskich Niepolskich - Łódź (PL)

Gallery >> Ausstellungen >> 2005.09.18 - XVII. Klubowa Wystawa Psów Ras Pasterskich Niepolskich - Łódź (PL) >>


  Andariel Wolf, Balrog & Draig z Peronówki, Jolly z Molu Es, Dewi & Cheitan z Peronówki


   

  Andariel Wolf, Balrog & Draig z Peronówki, Jolly z Molu Es, Dewi & Cheitan z Peronówki


   

  Gaga & Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Alkor Wilk z Polskiego dworu & Botis z Peronówki


   

  Alkor Wilk z Polskiego dworu & Botis z Peronówki


   

  Botis z Peronówki


   

  Botis z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Dragon Eden severu & Balrog z Peronówki


   

  Alistair Wolf z Peronówki


   

  Alistair Wolf z Peronówki


   

  Irris Kollarov dvor & Alistair Wolf z Peronówki


   

  Irris Kollarov dvor & Alistair Wolf z Peronówki


   

  Jolly z Molu Es


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Balrog & Draig z Peronówki


   

  Dewi z Peronówki & Alkor Wilk z Polskiego dworu


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Jolly z Molu Es, Alistair Wolf, Dewi & Draig z Peronówki


   

  Jolly z Molu Es, Alistair Wolf, Dewi & Draig z Peronówki


   

  Alistair Wolf, Draig & Dewi z Peronówki


   

  Dewi & Draig z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Balrog & Draig z Peronówki


   

  Draig & Dewi z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Dewi z Peronówki


   

  Dewi z Peronówki


   

  Giga, Cheitan & Dewi z Peronówki


   

  Giga, Balrog, Draig & Dewi z Peronówki


   

  Draig & Dewi z Peronówki


   

  Balrog & Andariel Wolf z Peronówki, Irris Kollarov dvor & Dragon Eden severu


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Irris Kollarov dvor & Andariel Wolf z Peronówki


   

  Botis z Peronówki


   

  Margo & Botis z Peronówki


   

  Przemek & Balrog z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Alistair Wolf, Cheitan, Dewi & Botis z Peronówki


   

  Botis, Cheitan z Peronówki & Jolly z Molu Es


   

  Dewi z Peronówki, Joanna & Jolly z Molu Es


   

  Alistair Wolf, Draig & Dewi


      

  Alistair Wolf z Peronówki & Jolly z Molu Es


   

  Jolly z Molu Es & Botis z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki, Joanna & Dewi z Peronówki


   

  Joanna & Cheitan z Peronówki


   

  Balrog & Cheitan z Peronówki


   

  Andariel Wolf & Balrog z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Balrog, Andariel Wolf, Cheitan & Dewi z Peronówki


   

  Balrog, Cheitan, Andariel Wolf & Dewi z Peronówki


   

  Andariel Wolf & Draig z Peronówki


   

  Andariel Wolf, Cheitan & Balrog z Peronówki


   

  Andariel Wolf & Cheitan z Peronówki


   

  Balrog, Andariel Wolf z Peronówki & Irris Kollarov dvor


   

  Cheitan z Peronówki, Jolly z Molu Es, Alistair Wolf & Balrog z Peronówki


   

  Alistair Wolf & Balrog z Peronówki


   

  Balrog, Alistair Wolf z Peronówki & Jolly z Molu Es


   

  Balrog & Draig z Peronówki


   

  Jolly z Molu Es


   

  Alistair Wolf & Dewi z Peronówki


   

  Jolly z Molu Es, Joanna & Dewi z Peronówki


   

  Jolly z Molu Es, Joanna & Dewi z Peronówki


   

  Joanna & Jolly z Molu Es


   

  Cheitan & Botis z Peronówki


   

  Botis & Cheitan z Peronówki


   

  Gaga & Dewi z Peronówki


   

  Cheitan, Dewi, Balrog & Andariel Wolf z Peronówki


   

  Cheitan & Botis z Peronówki


   

  Dewi z Peronówki


   

  Dewi z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Andariel Wolf z Peronówki


   

  Alistair Wolf z Peronówki


   

  Alistair Wolf z Peronówki & Jolly z Molu Es


   

  Draig & Dewi z Peronówki


   

  Cheitan & Dewi z Peronówki


   

  Cheitan & Dewi z Peronówki


   

  Draig z Peronówki


   

  Draig z Peronówki


   

  Draig z Peronówki


   

  Draig z Peronówki


   

  Draig z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Balrog z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Cheitan z Peronówki


   

  Alistair Wolf z Peronówki